Välähdyksiä työn ääreltä

Tämän retken aikana voi tutustua eri alojen, kuten sähköalan ja metalliteollisuuden, työtapoihin. Retkellä voi saada myös käsityksen terapiatyöstä sairaalassa ja oppia tuntemaan muurarin, kirvesmiehen ja kivimiehen työolosuhteita ja työkaluja.