Maatalouden koneellistuminen

Maanviljelyksen koneet ja laitteet ja niiden kehitys kiinnosta yhä useampia. Länsi-Uudenmaan alueella on viimeisten 20-30 vuoden aikana tehty suuria satsauksia tämän kehityksen muistojen talteenottamisessa. Tästä ovat hyviä esimerkkejä Gårdskullan maatalousmuseo ja Kovelan traktorimuseo. Myös muissa museoissa on pienempiä tai suurempia tämän alan kokoelmia. Monessa museossa järjestetään vuosittain tapahtumia, jolloin koneet ovat toiminnassa ja voi seurata erilaisia näytöksiä. Monessa Länsi-Uudenmaan alueen museoista on koneelliseen maatalouteen liittyviä kokoelmia. Tässä niistä joitakin esimerkkejä. Vuonna 2013 avattiin Raaseporissa uusi alan museo http://www.maatalousmuseofinbygrand.fi