Torpasta linnaan

Tällä retkellä voit tutustua eri yhteiskuntaluokkien elinolosuhteisiin ja -miljööseen entisaikaan. Retki vie torppaan, saaristolaistaloon, kersantin virkataloon, rustholliin, porvaristaloon, pappilaan ja linnaan.